ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Οδοποιία Ι (ΤΕΙ): Εξέταση Μαθήματος (Θεωρία, Εργαστήριο) (Ιούνιος 2024)

Οδοποιία Ι (ΤΕΙ)

(Πρόγραμμα Εξετάσεων ΤΕΙ)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία): Τετάρτη 19/6/2024 και ώρα: 9:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Εργαστήριο): Τετάρτη 19/6/2024 και ώρα: 11:30

Στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75 είναι διαθέσιμο ένα αρχείο με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η εξέταση του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις.

Να έχετε μαζί σας ένα στυλό χρώματος μπλε, ένα χάρακα, και έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι).

Όπου απαιτείται, στην έναρξη της εξέτασης θα δοθεί τυπολόγιο (σε έντυπη μορφή) το οποίο θα επιστραφεί από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο τέλος της εξέτασης του μαθήματος.

Η εξέταση του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Εργαστήριο) (παράδοση και προφορική εξέταση της εργασίας) θα γίνει στην ίδια αίθουσα που θα εξεταστεί και η Θεωρία, αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία). Η εξέταση των φοιτητών θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Στην παράδοση και προφορική εξέταση της εργασίας, να έχετε μαζί σας εκτός του πρωτότυπου (το οποίο θα παραδώσετε) και ένα αντίγραφο της εργασίας (το οποίο θα κρατήσετε), ώστε να μπορείτε να τη συνεχίσετε σε περίπτωση που δεν λάβετε προβιβάσιμο βαθμό στο Εργαστήριο του μαθήματος.

Πληροφορίες για την εκπόνηση της εργασίας είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75

Αθανάσιος Γαλάνης

Κορυφή σελίδας