ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2023και ώρα 12:00 μ.μ.,

 στο αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Ιδρύματος στις Σέρρες,  θα πραγματοποιηθεί η Ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος που παρακολούθησαν τα παρακάτω προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ :

α. Πολιτικών Δομικών Έργων

β. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

 

Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι και όσοι αποστείλουν αίτημα ανακήρυξης έως και την Παρασκευή 24-05-2024.

 

Για την συμμετοχή τους στην ορκωμοσία οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εκδώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο gov.gr (link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) και αφού την αποθηκεύσουν σε αρχείο pdf  να την αποστείλουν ως συνημμένη στο e-mail  tpde@teicm.gr το αργότερο έως την Παρασκευή 24-05-2024.

Εναλλακτικά μπορούν να καταθέσουν οι ίδιοι στην Γραμματεία την υπεύθυνη δήλωση ή να αποστείλουν με courier υπεύθυνη δήλωση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα παραληφθεί από την Γραμματεία το αργότερο έως 24-05-2024

 

Οδηγίες για την Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ορκωμοσία

 

ΠΡΟΣ :  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Κείμενο :

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την συμμετοχή μου στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 20-06-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς όλες μου τις υποχρεώσεις  (διαγράψτε αυτά που δεν σας αφορούν)

στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ.

 

Έλαβα γνώση και βεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων, του βαθμού και του τίτλου σπουδών που θα μου χορηγηθούν και παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά / βεβαιώσεις :

1.    Πτυχίο

2.    Αντίγραφο Πτυχίου

3.    Αναλυτική Βαθμολογία

4.    Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Όσα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό να χορηγηθούν την ημέρα της ορκωμοσίας, παρακαλώ να μου αποσταλούν με courier δικής μου χρέωσης ή στο e-mail μου εφόσον φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Αριθμ. Μητρώου :

 

Κορυφή σελίδας