ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

 

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος2024-2025

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούςφοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές,  διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στιςΗνωμένεςΠολιτείεςτης Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματοςwww.fulbright.gr

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες,επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr

================================================================================================================

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Εγγραφή απόΤρίτη,17Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή,19 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή,23 Φεβρουαρίου 2024

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους.

Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά)

https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-visiting-research-students

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 έως Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή,16 Φεβρουαρίου 2024

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέαοι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου Master's).

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά)

https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/fulbright-foreign-student-program-graduate-students

 

Κορυφή σελίδας