ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023και ώρα 12:30 μ.μ.,

 στο αμφιθέατρο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του Ιδρύματος στις Σέρρες,  θα πραγματοποιηθεί η Ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος που παρακολούθησαν τα παρακάτω προγράμματα σπουδών :

α. Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών και

β. Κατεύθυνση: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές ανακηρυχθούν πτυχιούχοι έως και τις 8-9-2023.

 

Για την συμμετοχή τους στην ορκωμοσία οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλέπε το κείμενο της δήλωσης στο τέλος της ανακοίνωσης) μέσω του gov.gr (link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) και αφού την αποθηκεύσουν σε αρχείο pdf  να την αποστείλουν ως συνημμένη στο e-mail  tpde@teicm.gr το αργότερο έως την Τετάρτη 13-9-2023.

Εναλλακτικά μπορούν να καταθέσουν οι ίδιοι στην Γραμματεία την υπεύθυνη δήλωση ή να αποστείλουν με courier υπεύθυνη δήλωση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα παραληφθεί από την Γραμματεία το αργότερο έως 13-9-2023.

 


 

Οδηγίες για την Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ορκωμοσία

 

ΠΡΟΣ :  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Κείμενο :

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την συμμετοχή μου στην ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στις 12/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ.

Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς όλες μου τις υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  :

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

Κατεύθυνση : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 (διαγράψτε αυτό που δεν σας αφορά).

 

Έλαβα γνώση και βεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων, του βαθμού και του τίτλου σπουδών που θα μου χορηγηθούν και παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα παρακάτω πιστοποιητικά / βεβαιώσεις :

1.    Πτυχίο

2.    Αντίγραφο Πτυχίου

3.    Αναλυτική Βαθμολογία

4.    Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5.    Παράρτημα Διπλώματος

 

Όσα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό να χορηγηθούν την ημέρα της ορκωμοσίας, παρακαλώ να μου αποσταλούν με courier δικής μου χρέωσης ή στο e-mail μου εφόσον φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Αριθμ. Μητρώου :

 

Κορυφή σελίδας