ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Οδοποιία Ι (Εργαστήριο) Διορθώσεις Εργασίας

Σας ενημερώνω ότι τις ακόλουθες ημέρες και ώρες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως διορθώσεις για την εργασία του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Εργαστήριο), ενόψει της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας (zoom) Μ4 https://zoom.us/j/97012624911

Τετάρτη 7/7, ώρα 18:00-20:00

Τετάρτη 14/7, ώρα 18:00-20:00

Τετάρτη 25/8, ώρα 18:00-20:00

Οι οδηγίες εκπόνησης της εργασίας και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Γαλάνης

 

Κορυφή σελίδας