ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εξετάσεις Εργαστηρίου «Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ» (και «Προγραμματισμός ΙΙ» ΠΔΕ)

 

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος «Αριθμητική Ανάλυση με Η/Υ» (και του μαθήματος «Προγραμματισμός ΙΙ» του ΠΔΕ) θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, σε δύο μέρη.

  1. Γραπτή εξέταση μέσω της Πλατφόρμας Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  https://exams.civil.ihu.gr/  και επιτήρησης με χρήση της κάμερας του κινητού τηλεφώνου μέσω του zoom στην «αίθουσα» https://zoom.us/j/748766682
  2. Προφορική εξέταση με χρήση του zoom στον Η/Υ τους (όχι κινητό) στην «αίθουσα» https://zoom.us/j/748766682.  Στην προφορική εξέταση θα συμμετάσχουν μόνο οι  φοιτητές που έγραψαν  τουλάχιστον 5.0  στην γραπτή εξέταση.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 15/07/2020 στις 15:30. Θα περιλαμβάνει θέματα όμοια με αυτά των εξετάσεων προηγούμενων ετών. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν αν επιθυμούν να εξεταστούν με χρήση του Matlab Octave ή με χρήση του Excel. Η επιλογή θα γίνει εντός της Πλατφόρμας Εξετάσεων.  Οι απαντήσεις στα θέματα, δηλαδή τα αρχεία .m ή .xls θα πρέπει να «ανεβούν» (upload) στην  Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  εντός του χρονικού διαστήματος της εξέτασης.

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες (Πέμπτη 16/7 ή/και Παρασκευή 17/7). Η ημέρα και ώρα για κάθε εξεταζόμενο θα είναι διαφορετική και θα εξαρτηθεί, εκτός των άλλων, από το πλήθος των προς εξέταση φοιτητών. Η ανακοίνωση της ημέρας και ώρας θα γίνει στην σελίδα του μαθήματος στην  Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  https://exams.civil.ihu.gr/   μετά την γραπτή εξέταση και αφού πρώτα βαθμολογηθούν τα γραπτά.

Για την συμμετοχή στην εξέταση οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να είχαν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία egram στην αρχή του εξαμήνου.
  • Να εγγραφούν στο μάθημα στην Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  https://exams.civil.ihu.gr/  . Οι εγγραφές στο μάθημα θα είναι ανοικτές  από Τετάρτη 8/7/2020 και ώρα 00:00 μέχρι την Κυριακή 12/07/2020 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο μάθημα στην Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  https://exams.civil.ihu.gr/  αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση σας (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι αποδέχεστε όλους τους όρους που αναγράφονται στην σελίδα της εγγραφής .

Οι διδάσκοντες

Παπαϊωάννου Σταύρος, Βοζίκης Χρήστος.

 

Κορυφή σελίδας