ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία) κάποιου μαθήματος θα πρέπει να το ζητήσουν με e-mail από τον διδάσκοντα. Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου, καθώς και το μάθημα για το οποίο αιτούνται την βεβαίωση.

Προσοχή, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει το e-mail του φοιτητή από το οποίο αποστέλλεται η αίτηση να είναι είτε το ακαδημαϊκό του, ή αυτό που δήλωσε στο προφίλ του, στην Πλατφόρμα Εξετάσεων του Τμήματος (exams.civil.ihu.gr).

Ο διδάσκων, αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, θα προωθήσει το αίτημα στην Γραμματεία και η βεβαίωση (pdf αρχείο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) θα σταλεί στο e-mail του φοιτητή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Βοζίκης

Κορυφή σελίδας