ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Συναίνεση για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση

Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξ αποστάσεως εξέταση σημαίνει ότι ο φοιτητής συναινεί αυτόματα σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ(συνεδρίαση 15/27-05-2020)  για την εξ αποστάσεως εξέταση. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας