ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Δήλωση μαθημάτων, κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι έχουν εισαχθεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θα λάβουν το πτυχίου των Πολιτικών Δομικών Έργων.

Αφορά τους φοιτητές της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι έχουν εισαχθεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θα λάβουν το πτυχίου των Πολιτικών Δομικών Έργων.
 
Οι παραπάνω φοιτητές οι οποίοι θέλουν να συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων τους το μάθημα της «Αριθμητικής Ανάλυσης Θ ή & Ε» παρακαλούνται να απευθύνονται στον διδάσκοντα του μαθήματος κο Σταύρο Παπαϊωάννου προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωση μόνο γι αυτό το μάθημα χειρόγραφα. 
(Στοιχεία επικοινωνίας τηλ.2321049211, email: pasta@teicm.gr) 
 
Ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων θα ενημερωθούν οι καρτέλες των φοιτητών από την Γραμματεία του τμήματος.
 
Κορυφή σελίδας