ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τοπογραφία 2 , εργαστήρια

Το εργαστήριο αυτό ξεκινάει στις 25-2-19 και όχι στις 22-2-19(η σύμβαση των διδασκόντων του συγκεκριμένου εργαστηρίου).

Άρα πρώτο μάθημα στις 1-3-19(μόνο για τοπο2 εργ)

 

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν θεωρία(ξεκίνησε ήδη). Το θεωρητικό υπόβαθρο-γνώσεις δεν θα ξαναδιδαχθούν στο εργαστήριο.

 

Στο εργαστήριο θα δοθούν οδηγίες για μετρήσεις, θα γίνονται μετρήσεις και θα γίνονται τμημ. παραδόσεις, θα επιλύονται απορίες και προβλήματα.

 

Η συμμετοχή σας από το πρώτο μάθημα κρίνεται απαραίτητη(θα σχηματισθούν ομάδες, θα εξηγηθεί το "θέμα"-εργασία, θα βγείτε για κροκί και αναγνώριση της περιοχής μελέτης.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει Α)εργασία, Β)εξέταση σε αυτήν, όπως και Γ)στα όργανα και τις μετρήσεις  και Δ)πρόοδο.

 

Τα ποσοστά θα ανακοινωθούν στο μάθημα αλλά η βαρύτητα της εργασίας θα είναι μεγάλη .

Όλοι θα εξεταστούν σε πρόοδο και όργανα-μετρήσεις

Σε ότι αφορά την εκπόνηση εργασίας:

Στα δικά μου τμήματα-φοιτητές και μόνο(θα πρέπει να ερωτηθεί ο νέος-α συνάδελφος για τα δικά του), ισχύουν τα εξής:

α)Οι παλιότεροι φοιτητές- πλην αυτών που πέρασαν την εργασία πέρισυ (γνωρίζουμε την καλή επίδοσή τους), οφείλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα και να εκπονήσουν εργασία.

β)Οι "απαλλαγές" για τις μετρήσεις για όσους δεν πέρασαν το θέμα παλιότερα έτη και όχι πέρι(αν υπάρξουν) θα γίνουν μετά από

-αίτημά σας ηλεκτρονικό ή επιτόπου γραπτό,

-έλεγχο της επίδοσης σας και του παρουσιολογίου,

-απόφαση των διδασκόντων καθηγητών και

-συγκεκριμένες εξατομικευμένες οδηγίες.

 

 

Καραποστόλου Γιώργος

Msc Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ

email:geo_karap@yahoo.gr

Κορυφή σελίδας