ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τεστ Εργαστηριων στο μάθημα "Οργανωση & Προγραμματισμος Τεχν. Έργων"

Τα τεστ στα εργαστηρια του μαθήματος θα γίνουν τις εξής μέρες και ώρες :

Τμημα ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10-12 ---> 1ο Δευτέρα 23/10 ώρα 10 π.μ.,   2ο Δευτέρα 13/11 ώρα 10 π.μ.

                                                    3ο Δευτέρα 4/12 ώρα 10 π.μ.,    4ο ΤΡΙΤΗ 9/1 ΩΡΑ 5 Μ.Μ.

Τμήμα ΤΡΙΤΗΣ 10-12 ---> 1ο Τρίτη 24/10 ώρα 10 π.μ.,   2ο Τρίτη 14/11 ώρα 10 π.μ.

                                               3ο Τρίτη 5/12 ώρα 10 π.μ.,   4ο Τρίτη 9/1 ώρα 10 π.μ.

Τμήμα ΤΡΙΤΗΣ 12-2 ---->  1ο Τρίτη 24/10 ώρα 12 π.μ.,   2ο Τρίτη 14/11 ώρα 12 π.μ.

                                               3ο Τρίτη 5/12 ώρα 12 π.μ.,   4ο Τρίτη 9/1 ώρα 12 π.μ.

 

Ο Διδάσκων : Ι. Λιαλιαμπής

Κορυφή σελίδας