ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων

Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων (ΕΥ)

Στόχος: Απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά. Γνώσεις για την μεθοδολογία και τον εξοπλισμό για την αποτύπωση μνημείων και συνόλων.

Σκοπός: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης και λήψης στοιχείων αποτύπωσης μνημείων και συνόλων.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. «Το μνημείο και η Πολιτιστική Κληρονομιά». Αναφορά σε στοιχεία ρυθμολογίας της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Μέθοδοι αποτύπωσης. Η γεωμετρική αποτύπωση και τεκμηρίωση του μνημείου. Συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών της Φωτογραμμετρίας, Τοπογραφίας και Τοπομετρίας. Κώδικας εννοιών και σημείων για σύνταξη προδιαγραφών αποτύπωσης μνημείων. Προδιαγραφές ψηφιακής τεκμηρίωσης μνημείων. Σχεδιασμός λήψεων για φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις θολωτών επιφα-νειών. Τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων με τη βοήθεια GIS. Μεθοδολογία και εξοπλι-σμός αποτυπώσεων μνημείων και συνόλων με παράθεση παραδειγμάτων. GIS σε αρχαιολογικές εφαρμογές, παραδοσιακά γεφύρια, σπήλαια, αρχαία θέατρα, ιστορικά κέντρα. Αναφορά σε υποβρύχιες αποτυπώσεις.

Βιβλιογραφία

  • Καραδέδος Γ., Προστασία Μνημείων και συνόλων τεύχος ΙΙ: Ιστορία και εξέλιξη της προστασίας μνημείων και συνόλων, ΑΠΘ τμήμα Αρχιτεκτόνων – τομέας Β’ Θεσσαλονίκη.
  • Λάββας Γ., Προστασία Μνημείων και Συνόλων τεύχος Ι: βασικές έννοιες, ιδεολογία και μεθοδολογία, ΑΠΘ τμήμα Αρχιτεκτόνων – τομέας Β’ Θεσσαλονίκη.
  • Πατιάς Π. Καρράς Γ., Σύγχρονες Φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη, 1985
  • Πρακτικά Συνεδρίου ΚΕΔΑΚ – ΤΕΕ ΚΜ – ΣΑΤΜΒΕ: Σύγχρονες Μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, εκδ. Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1987
Κορυφή σελίδας