ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής (ΕΥ)

Στόχος: Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάπτυξης Επιτραπέζιου (desktop) και Διαδικτυακού (web-based) Λογισμικού Γεωπληροφορικής.

Σκοπός: Η γνώση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού στη διαχείριση της χωρικής πληροφορίας

Περιγραφή μαθήματος: Προσαρμογή (customization) Εργαλειοθηκών, Χρήση Εργαλείων Ανάπτυξης Λογισμικού (software development kit), Χρήση Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (application programming interface) για Χωρικά Αντικείμενα (spatial objetcs). Διαλειτουργικότητα, Ολοκλήρωση και Διάθεση Χωρικών Δεδομένων. Σημασιολογία Γεωχωρικού Ιστού (Geospatial Web Semantic). Γεωχωρικές Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Geospatial Web Services). Γεωχωρικά Πρότυπα για Διατύπωση (Geography Markup Language, GML) Διάθεση (Web Mapping Service, WMS και Web Feature Service, WFS) και Επεξεργασία (Web Processing Service, WPS) Χωρικών Δεδοµένων, Διαδικτυακά (Web GIS) και στο Σύννεφο (Cloud GIS).

Κορυφή σελίδας