ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πράξεις Εφαρμογής

Πράξεις Εφαρμογής (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου και της νομοθεσίες για την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

Σκοπός: Η δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων των πράξεων εφαρμογής που γίνεται κυρίως από τους ΟΤΑ 1ου βαθμού

Περιγραφή μαθήματος: Το ρυμοτομικό σχέδιο, ιστορική αναδρομή. Η έννοια της γειτονιάς. Τρόποι εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Αναφορά σε σχετική νομοθεσία. Κριτήρια χαρακτηρισμού των πυκνοδομημένων περιοχών. Εφαρμογή κεφαλαίων Α’ και Β’. Η «δήλωση ιδιοκτησίας», ως πηγή πληροφορίας για τον ιδιοκτήτη, το ακίνητο και τα κτίσματα. Διαδικασίες ανάρτησης. Εισφορά σε γη και χρήμα. Κεφάλαιο Γ’. Τελική μορφή οικοπέδων και αντίστοιχος κτηματολογικός πίνακας. Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής. Μελέτες εφαρμογής σε περιοχές Β’ κατοικίας. Τροποποιήσεις κατά τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής. Μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής. Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων. Έσοδα ΟΤΑ από εισφορές. Χορήγηση οικοδομικών αδειών πριν τη πράξη εφαρμογής. Αναφορά σε πράξεις τακτοποίησης αναλογισμού στα πυκνοδομημένα τμήματα.

Βιβλιογραφία

  • Παναγιωτόπουλος Ε., Καριώτης Γ., Πράξεις Εφαρμογής, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2011
  • Παναγιωτόπουλος Ε., Καριώτης Γ., Πολεοδομικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2006
Κορυφή σελίδας