ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση

Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του 1ου και 2ου βαθμού Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σκοπός: Η συμβολή του αποφοίτου στην ανάπτυξη μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Περιγραφή μαθήματος: Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όρια δήμων και κοινοτήτων πριν και μετά την εφαρμογή του Ν.2539/97. Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων. Διοίκηση Δήμων-διαμερίσματα. Προϋπολογισμοί, δάνεια, διαχείριση. Περιουσία, απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία. Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων Δήμου. Τήρηση Πολεοδομικού Γραφείου (αρμοδιότητες, λειτουργίες). Έργα, προμήθειες, επιχειρήσεις. Τοπική Αυτοδιοίκηση και χάρτες. Χαρτογραφικό υπόβαθρο για Δημοτική Χρήση. Το GIS ως σύστημα πολεοδομικών και κοινωνικοοικονομικών πληροφοριών του Δήμου. Κριτήρια επιλογής ενός GIS, για τη τοπική αυτοδιοίκηση. Μηχανογράφηση της πληροφορίας και καταγραφή προβλημάτων. Δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου με χρήση GIS και προσέγγιση στις βέλτιστες λύσεις για τρέχοντα προβλήματα της αυτοδιοίκησης όπως διαχείριση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δημοτικών τελών, νεκροταφείων, βοσκοτόπων, διέλευση αστικών γραμμών, απορριμματοφόρων, καθεστώς μονοδρο-μήσεων, δίκτυα κοινής ωφέλειας και διορθώσεις βλαβών, λογαριασμοί καταναλωτών κλπ. Εφαρμογή των GPS στους μεγάλους Δήμους. «Καποδιστριακοί Δήμοι». Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη σκοπιά του τεχνικού.

Βιβλιογραφία

  • Καριώτης Γ., Παναγιωτόπουλος Ελ., Αυτομαοποίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010
  • Καρίδας Ιωάννης, Ψηφιακές πόλεις, Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε, 2007
Κορυφή σελίδας