ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Πολεοδομικός Σχεδιασμός (ΕΥ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σκοπός: Η γνώση της δομής του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Περιγραφή μαθήματος: διαχρονικό νομοθετικό πλαίσιο στον Ελλαδικό χώρο. βασικές αρχές του Πολεοδομικού σχεδιασμού και η ιστορική εξέλιξή του. Οι φορείς άσκησης Πολεοδομικής πολιτικής. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων του Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα πολεοδομικά πρότυπα και η εφαρμογή τους. Πολεοδομικά μοντέλα του 20ου αιώνα. Προδιαγραφές Πολεοδομικών μελετών. Πολεοδομικά σχέδια. Ρυθμιστικό. Γενικό Πολεοδομικό. Πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης. Ειδικές κατηγορίες μελετών. Περιεχόμενο, διαδικασία, μεθοδολογία εκπόνησης, φορείς σύνταξης. Απολογισμός και αξιολόγηση εφαρμογών των θεσμικών πλαισίων. Όροι δόμησης και συστήματα δόμησης. Αναφορά στον οικοδομικό κανονισμό. Αναφορά σε υπόβαθρα.

Βιβλιογραφία

  • Λ. Θεοδωρίδου- Γ. Καριώτου, Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010
  • Γιώργος κ. Βαρελίδης, Πολεοδομική διάρθρωση και εξέλιξη της ελληνικής πόλης, Εκδόσεις ΓΙΩΡΓΟς Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, 2006 • Αραβαντινός, Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2006
Κορυφή σελίδας