ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων

Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου και της νομοθεσίες για την σύνταξη των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών.

Σκοπός: Η διοικητική και τεχνική διαχείριση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών.

Περιγραφή μαθήματος: Η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1923. Προϋποθέσεις για τη σύνταξη της πράξης τακτοποίησης και ανλογισμού υποχρεώσεων. Επισπεύδοντες και διοικητική διαδικασία. Η διερεύνηση αρτιότητας των οικοπέδων. Το νομοθετικό πλαίσιο ευεργετικών διατάξεων του ΝΔ 690/48. Η εφαρμογή των διατάξεων σε περιπτώσεις διάνοιξης οδών και πλατειών. Η εφαρμογή των διατάξεων σε περιπτώσεις διαπλάτυνσης οδών και πλατειών. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε σχέση με τα κτηματολογικά στοιχεία των ομόρων ιδιοκτησιών. Το λεκτικό της πράξης τακτοποίησης, η σημασία και η σύνταξή του. Η διαδικασία ενστάσεων, εξέτασης αυτών και η απόφαση κύρωσης, ακύρωσης ή μερικής κύρωσης. Οι ευθύνες του μηχανικού κατά την υλοποίηση της πράξης τακτοποίησης.

Βιβλιογραφία

  • Παναγιωτόπουλος Ε., Καριώτης Γ., Πράξεις Εφαρμογής, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2011
  • Παναγιωτόπουλος Ε., Καριώτης Γ., Πολεοδομικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2006
Κορυφή σελίδας