ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών

Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για τους τύπους των δορυφόρων, τη φασματική διακριτική ικανότητα, τη χωρική διακριτική ικανότητα, τη διαθεσιμότητα και το κόστος δεδομένων των δορυφορικών δεδομένων για τη δημιουργία χαρτών.

Σκοπός: Η δυνατότητα εφαρμογών της τηλεπισκόπισης

Περιγραφή μαθήματος: Τύποι δορυφόρων, φασματική διακριτική ικανότητα, χωρική διακριτική ικανότητα, ζώνη κάλυψης. Διαθεσιμότητα, κόστος δεδομένων. Αλγόριθμοι σε εικόνες radar, προσδιορισμός υψομέτρων. Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στην ανίχνευση, καταγραφή και παρακολούθηση χρήσεων γης και κάλυψη γης μη αστικών περιοχών, αγροτικών καλλιεργειών, τύπων εδαφών και ειδών βλάστησης, χρήσεων γης αστικών περιοχών, περιοχών δομημένου περιβάλλοντος, τουριστικών περιοχών. Παρακολούθηση νερών, δείκτη βλάστησης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Βιβλιογραφία

  • Μηλιαρέσης, Εργαστηριακές ασκήσεις Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2003
  • Στέλιος Μέρτικας, Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή ανάλυση εικόνας (1η Έκδοση), Εκδόσεις ΙΩΝ, 2006
Κορυφή σελίδας