ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS ΙΙΙ)

Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS ΙΙΙ) (Υ)

Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων για την χρήση των χρήση GIS στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Λήψη αποφάσεων σχεδιασμού του χώρου με την βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με χωροτάκτες και πολεοδόμους για την οργάνωση του χώρου και την σύνταξη χωροταξικών και πολεοδομικών χαρτών με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών.

Περιγραφή μαθήματος: Το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή της εφαρμογής του σχεδιασμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού (ESDP) και ο τρόπος υλοποίησής του στην ελληνική χωροταξική νομοθεσία. Κλίμακες και είδη χωροταξικών σχεδίων στην ελληνική νομοθεσία. Η χρήση GIS για πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό Καταγραφή και παρακολούθηση χρήσεων γης αστικών περιοχών, περιοχών δομημένου περιβάλλοντος και περιοχών με δυναμική ανάπτυξη. Λήψη αποφάσεων για εγκατάσταση δραστηριοτήτων με τη βοήθεια συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Οργάνωση ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ. Χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων σε περιβάλλον GIS.

Βιβλιογραφία

  • Αγγελίδης Μ., Χωροταξικός σχεδιασμός κι βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Μ. Αθανασόπουλου- Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε, 2009
  • Παπαπετρόπουλος Α.Δ., Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009
Κορυφή σελίδας