ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση

Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων για τις εφαρμογές της Φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης. Αντιμετώπιση προβλημάτων στις μεθόδους που ακολουθούνται.

Σκοπός: Η δυνατότητα συνεργασίας με άλλους κλάδους επιστημόνων που ασχολούνται με την φωτοερμηνεία και την τηλεπισκόπιση.

Περιγραφή μαθήματος: Ανατομία μηχανισμού μάτι-μυαλό. Κανόνες φωτοερμηνείας και προβλήματα. Φωτοερμηνευτικά κλειδιά και στερεογράμματα. Γεωμετρική και κυματική δομή χαρακτηριστικών για αυτόματη αναγνώριση. Αλγόριθμοι συσχετισμού προτύπου με παράθυρο εικόνας. Τηλεπισκόπηση. Συλλογή δεδομένων. Θεματική πληροφορία. Γεωμετρική πληροφορία. Αντιστοίχιση σημείων αντικειμένου με τη γεωμετρική δομή και τη γραμμοσκιά της εικόνας, ψηφιακή κωδικοποίηση. Ατμοσφαιρική διόρθωση, γεωμετρική διόρθωση, ραδιομετρική ενίσχυση, φιλτράρισμα.

Βιβλιογραφία

  • Μηλιαρέσης, Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2003
  • Στέλιος Μέρικας, Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2006 • Καρτάλης κων/νος Φείδας Χαράλαμπος, Αρχές και εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, Εκδόσεις Γκιούρδας Εκδοτική, 2007
Κορυφή σελίδας