ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II)

Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) (Υ)

Στόχος: Η απόκτηση γνώσεων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους, τη χωρική ανάλυση και τις χωρικές κατανομές με εργαλεία ΣΓΠ, καθώς και τις εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Σκοπός: Η γνώση διασύνδεσης και εφαρμογής των GIS με διάφορες επιστήμες

Περιγραφή μαθήματος: Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και εφαρμογές τους. Δημιουργία και αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους. Μοντελοποίηση επιφανειακών και τρισδιάστατων δεδομένων. Εργαλεία χωρικής ανάλυσης και οι εφαρμογές τους. Χωρικές κατανομές. ΣΓΠ και μοντέλα. Δημιουργία χωρικού Μοντέλου. Εφαρμογές των ΣΓΠ σε χωροθετήσεις και σε άλλες επιστημονικούς τομείς, όπως στην Υδρολογία, στη Γεωλογία . Δίκτυα Υποδομής και ΣΓΠ. Ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και ορεινών περιοχών. Αρχές σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ΣΓΠ σε φορείς και εταιρείες.

Βιβλιογραφία

  • P.A. LOGNELY- M.F GOODCHILD, D.J MAGUIRE, D.W RHIND, Συστήματα και επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (2η έκδοση), Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2010
  • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 2003
Κορυφή σελίδας