ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Δορυφορική γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική γεωδαισία (GPS) (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του τρόπου λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος Πληροφοριών και η εκπαίδευση πάνω σ’ αυτό.

Σκοπός: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των GPS στον προσδιορισμό φωτοσταθερών στη φωτογραμμετρία. Σύγκριση με επίγειες μετρήσεις Τοπογραφίας.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στο δορυφορικό σύστημα GPS. Τύποι και λειτουργία δεκτών GPS. Είδη μετρήσεων. Προβλήματα κατά τη διαδικασία. Μέθοδοι ανίχνευσης των σημάτων και διόρθωση αυτών. Ακρίβειες των μεθόδων μετρήσεων. Στρατηγικές και εφαρμογές τους στις τοπογραφικές-γεωδαιτικές μελέτες. Περιγραφή των γεωδαιτικών συστημάτων που ισχύουν στην Ελλάδα και μετασχηματισμοί από το σύστημα του GPS σε αυτά. Ανάλυση της έννοιας του «γεωδυναμικού μοντέλου» και η συμβολή του GPS. Εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

  • Α. Φωτίου –Χ. Πκριδας, GPS και γεωδαιτικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2006
  • Αριστείδης Ι. Φωτίου, Γεωμετρική Γεωδαισία θεωρία και πράξη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2007
Κορυφή σελίδας