ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου

Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων του πολεοδομικού δίκαιου και του συνταγματικού πλαισίου του μετασχηματισμού εξωαστικού χώρου σε αστική περιοχή.

Σκοπός: Η γνώση της δομής των σταδίων μετασχηματισμού του χώρου με μια ιστορική εξέλιξη.

Περιγραφή μαθήματος: Εξετάζονται διαδοχικά το νομοθετικό πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης και συγκρίνονται τα πλεονεκτήματα με την εντός σχεδίου δόμηση. Θεσμικό πλαίσιο του μετασχηματισμού του εξωαστικού χώρου σε αστική περιοχή. Πόλη και αστική μορφολογία, Οργανικοί και Γραμμικοί ιστοί. Οι μεταπολεμικές «οικιστικές ενότητες». Αναφορά σε χωροταξικό σχεδιασμό, ρυθμιστικό σχέδιο, Γενικό πολεοδομικό και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ενεργός Πολεοδομία και αστικός αναδασμός. Οργανωμένη δόμηση. Οι βασικές έννοιες του Πολεοδομικού δικαίου, το Συνταγματικό πλαίσιο του Πολεοδομικού σχεδιασμού, η ιστορική εξέλιξη του Πολεοδομικού δικαίου στην Ελλάδα. Οι πόλεις του μέλλοντος.

Βιβλιογραφία

  • Λ. Θεοδωρίδου- Γ. Καριώτου, Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010
  • Γιώργος κ. Βαρελίδης, Πολεοδομική διάρθρωση και εξέλιξη της ελληνικής πόλης, Εκδόσεις ΓΙΩΡΓΟς Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, 2006
Κορυφή σελίδας