ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ισσάμ Σους

Δρ. Σους Ισσάμ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 23210 49205
Fax: 23210 49154
Email: sous@teicm.gr
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 12:00-15:00, Πέμπτη 13:00 -14:00

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Μαθήματα:

 • Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές (Θ+Ε)
 • Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών (Θ+Ε)

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Αντισεισμική Τεχνολογία ή αναλυτικότερα:

 • Πειραματική ή αναλυτική έρευνα της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, στοιχείων κατασκευών, υλικών και εγκαταστάσεων υπό την επίδραση σεισμικών φορτίων
 • Ενοργάνωση κατασκευών (κτίρια, γέφυρες, φράγματα) και παρακολούθηση της σεισμικής τους συμπεριφοράς
 • Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας υφισταμένων κατασκευών (σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα και με χρήση σύγχρονων μεθόδων στατικής ή δυναμικής μη-γραμμικής ανάλυσης κλπ).
 • Aνάλυση κατασκευών με τη χρήση μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων
 • Σεισμική μόνωση κατασκευών

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, (1991-1996).
 • Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συμβάσεις Π.Δ. 407) (πρώτα στην βαθμίδα Λέκτορα και μετά στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή),1996-2002.
 • Ωρομίσθιος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών, 1996-2004.
 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων και επίβλεψη κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού από το 1995 μέχρι 2002.

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών (Περιοδικά, Συνέδρια & Εκδόσεις): 18
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 3
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια: -
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις: Συγγραφή σημειώσεων για το μάθημα του τμήματος ΠΔΕ του ΤΕΙ Σερρών
Κορυφή σελίδας