ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ύλη εξετάσεων Θεωρίας GPS

Η εξεταστεα ύλη για τη θεωρία του μαθήματος Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) περιλαμβάνει:

  • Τις διαφάνειες της θεωρίας που υπάρχουν διαθέσιμες στο e-learning
  • Τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στις παραπάνω διαφάνειες
  • Τα Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 του βιβλίου που διανέμεται (Φωτίου & Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές)
  • Ότι συζητήθηκε και αναλύθηκε στο μάθημα της θεωρίας και ειδικά όσα θέματα, αντικείμενα και απορίες προέκυψαν από τις ερωτήσεις των σπουδαστών

Επισημαίνεται, όπως έχει τονιστεί κατ' επανάληψη στις διαλέξεις της Θεωρίας, ότι στόχος δεν είναι η απομνημόνευση αλλά η κατανόηση του αντικειμένου. Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν θέματα κρίσεως και κατανόησης των βασικών εννοιών των συστημάτων GNSS.

 

Ο διδάσκων

Γ.Σ. Βέργος

Κορυφή σελίδας