ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ώρες συνεργασίας Μ. Δανιήλ (χειμ. 2022-23)

Ώρες συνεργασίας Μ. Δανιήλ με φοιτητές για το χειμ. εξ. 2022-23:

Τρίτες: 10.00-12.00 & Παρασκευές : 10.00-12.00 (στο γραφείο ή μέσω ΖΟΟΜ έπειτα από συνενόηση με e-mail)

 

 

 

   

Κορυφή σελίδας