ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Οδοποιία Ι (ΤΕΙ): Εξέταση Μαθήματος (Θεωρία, Εργαστήριο) Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Οδοποιία Ι» (Θεωρία): Πέμπτη 15/9/2022 και ώρα: 9:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Οδοποιία Ι» (Εργαστήριο): Πέμπτη 15/9/2022 και ώρα: 11:30

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75

Η εξέταση του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) και ένα χάρακα.

Όπου απαιτείται, στην έναρξη της εξέτασης, θα δοθεί τυπολόγιο μαζί με τα θέματα (σε έντυπη μορφή) το οποίο θα επιστραφεί από τους φοιτητές στο τέλος της εξέτασης του μαθήματος. Επίσης, μπορείτε να έχετε μαζί σας το τυπολόγιο (σε έντυπη μορφή) που είναι διαθέσιμο στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι».  

Η εξέταση του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Εργαστήριο) (παράδοση και προφορική εξέταση της εργασίας) θα γίνει στην ίδια αίθουσα που θα εξεταστεί και η Θεωρία, αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης του μαθήματος «Οδοποιία Ι» (Θεωρία). Η εξέταση των φοιτητών θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Πληροφορίες για την εκπόνηση της εργασίας είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Οδοποιία Ι»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=75

Αθανάσιος Γαλάνης

 

   

Κορυφή σελίδας