ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σχεδ. Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική: Εξέταση Μαθήματος (Θεωρία, Εργαστήριο) Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία): Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα: 16:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο): Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα: 16:30

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Εργαστήριο) θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία).

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=130

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική» (Θεωρία, Εργαστήριο) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις. Για την εξέταση του Εργαστηρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) και ένα χάρακα.

Όπου απαιτείται, στην έναρξη της εξέτασης του Εργαστηρίου, θα δοθεί τυπολόγιο μαζί με τα θέματα (σε έντυπη μορφή) το οποίο θα επιστραφεί από τους φοιτητές στο τέλος της εξέτασης του μαθήματος.

Αθανάσιος Γαλάνης

 

   

Κορυφή σελίδας