ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας: Εξέταση Μαθήματος (Θεωρία, Εργαστήριο) Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Θεωρία): Τρίτη 13/9/2022 και ώρα: 12:30

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Εργαστήριο): Τρίτη 13/9/2022 και ώρα: 13:30

Η εξέταση του μαθήματος «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Εργαστήριο) θα γίνει στην ίδια αίθουσα που θα εξεταστεί και η Θεωρία, αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης του μαθήματος «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Θεωρία).

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμες στο eLearning του μαθήματος «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας»: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=76

Η εξέταση του μαθήματος «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Θεωρία) θα γίνει με κλειστά βιβλία/σημειώσεις.

Η εξέταση του μαθήματος «Τεχνικά Έργα Οδοποιίας» (Εργαστήριο) θα γίνει με ανοιχτά βιβλία/σημειώσεις. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι).

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Γαλάνης

 

   

Κορυφή σελίδας