ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Φυσική – Εργαστήριο

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Φυσική για Μηχανικούς» του 1ου εξαμήνου απευθύνεται ΜΟΝΟ στους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές (εισαχθέντες 2019-2020).

Οι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, με βάση το άρθρο 11 του νόμου 4610/2019, εντάσσονται μεν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αλλά ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του ΤΕΙ που είχαν εισαχθεί.

Οι φοιτητές, λοιπόν, των μεγαλύτερων εξαμήνων, που χρεωστούν το εργαστήριο του μαθήματος Φυσική, θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να το δηλώσουν στο egram.

Οι φοιτητές αυτοί κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

  1. Σε αυτούς που παρακολούθησαν το εργαστήριο και κόπηκαν από βαθμό (οι επονομαζόμενοι «παρατηρητές»)
  2. Σε αυτούς που δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο, είτε γιατί ήρθαν από μεταγραφή, είτε γιατί είχαν κάνει διακοπή σπουδών, είτε, τέλος, γιατί αποφάσισαν, παρόλο που γράφτηκαν σε κάποιο τμήμα, να μην το παρακολουθήσουν.

Τέλος υπάρχει και η κατηγορία αυτών που κόπηκαν από απουσίες. Αυτοί, αν είχαν παρουσία σε τουλάχιστον 3 από τις προβλεπόμενες πειραματικές ασκήσεις εντάσσονται (με απόφαση του διδάσκοντα, η απόφαση δεν ισχύει για τα άλλα εργαστήρια) στην πρώτη από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, αν όχι,  εντάσσονται στην δεύτερη κατηγορία.

Οι φοιτητές τις πρώτης κατηγορίας («παρατηρητές») δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου και εκτέλεσης των πειραματικών ασκήσεων. Θα τους δοθούν πειραματικές μετρήσεις από δύο πειραματικές ασκήσεις και θα πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που θα ανακοινωθούν, να παραδώσουν τις αντίστοιχες, ατομικές, εργασίες επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων. Ο βαθμός του εργαστηρίου θα εξαρτηθεί από την ορθότητα και ποιότητα των εργασιών. Είναι πιθανό να ζητηθεί από τους φοιτητές να εξηγήσουν προφορικά τις εργασίες τους. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας , καλό θα είναι, να επιλέξουν στο egram το τμήμα «Παρατηρητές», χωρίς όμως να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα αν επιλέξουν κατά λάθος το τμήμα «Ανοικτό Τμήμα».

Οι φοιτητές τις δεύτερης κατηγορίας ΕΧΟΥΝ υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου και εκτέλεσης των πειραματικών ασκήσεων. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας , καλό θα είναι, να επιλέξουν στο egram το τμήμα «Ανοικτό Τμήμα», χωρίς όμως να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα αν επιλέξουν κατά λάθος το τμήμα «Παρατηρητές». Θα πρέπει επίσης να μου στείλουν ένα mail (chriss@teicm.gr) με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου) μέχρι την Τετάρτη 9/10/2019, στο οποίο να λένε ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, έτσι ώστε ή να τους τοποθετήσω σε κάποιο τμήμα μαζί με τους πρωτοετείς (αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) ή να δημιουργήσω ένα νέο τμήμα. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τρία εργαστηριακά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θεωρητικό και δύο πειραματικά. Για κάθε πειραματική άσκηση θα πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που θα ανακοινωθούν, να παραδώσουν την αντίστοιχη, ατομική εργασία επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων. Ο βαθμός του εργαστηρίου θα εξαρτηθεί από την ορθότητα και ποιότητα των μετρήσεων και των εργασιών. Είναι πιθανό να ζητηθεί από τους φοιτητές να εξηγήσουν προφορικά τις εργασίες τους.

 

Ο διδάσκων

Χρήστος Βοζίκης

 

 

Κορυφή σελίδας